FAYDALI BİLGİLER

SÜTÇÜ SIĞIRLARDA DÖNEMSEL BESLEME

SÜTÇÜ SIĞIRLARDA DÖNEMSEL BESLEME

İneklerin süt verimlerinin genetik olarak arttırılması sonucunda, onlara gösterilen özenin de arttırılması gerektiği artık bilinen bir gerçektir. Bu özenli..
AÇIKTA SERBEST SİSTEM BESİCİLİK

AÇIKTA SERBEST SİSTEM BESİCİLİK

Genç erkek sığırların büyüme dönemlerinde, uygun yemlerle, en kısa sürede ekonomik canlı ağırlıklarına ulaştırılmalarına BESİ denir. Bu tanımdan..
BURUSELLA HASTALIĞI

BURUSELLA HASTALIĞI

BRUCELLOZIS  Günümüzde tüketiciler çevreye zarar verilmeden üretilen, insanlara bulaşan hastalıklar yönünden..
BUZAĞI İSHALLERİNİ ÖNLEME YOLLARI

BUZAĞI İSHALLERİNİ ÖNLEME YOLLARI

Buzağı ishalleri sütçü sürülerde görülen en önemli problemlerden biridir. ishaller, tedavi masrafları ve düşük performansa bağlı..
ÜRÜN KALİTESİNİN SÜTE ETKİSİ

ÜRÜN KALİTESİNİN SÜTE ETKİSİ

Bunun tam tersini de söyleyebiliriz. Kalitesiz süt herkese kaybettirir. Süt kalitesi ineğin memesinden çıkmadan önce başlar. Süt sağıldığı andaki..
DELİ DANA HASTALIĞI

DELİ DANA HASTALIĞI

Bovine spongiform encephalopathy (BSE), sığırların merkezi sinir sistemini etkiyen, yavaş ilerleyen, dejeneratif ve ölümle sonuçlanan bir hastalığıdır. Hastalık..
DÖL TUTMA SORUNLARI

DÖL TUTMA SORUNLARI

Döl tutmama süt sığırı işletmelerinin en büyük problemidir. İneklerin döl tutmaması durumunda işletmenin zarara uğrayacağı gayet açıktır. Döl..
DÜŞÜK SÜT VERİMİ

DÜŞÜK SÜT VERİMİ

Beklenen Süt Üretimi:   1.Holstein ırkı süt sığırları için standart besleme koşullarında beklenen..
SUNİ TOHUMLAMA ÜZERİNE BAZI ÖNERİLER

SUNİ TOHUMLAMA ÜZERİNE BAZI ÖNERİLER

Böyle bir konu başka ülkelerin de gündemine geliyor mu? Bilemiyorum. Ancak bizim gündemimize sıklıkla geliyor. Görüşlerimizi yazılı ve sözlü olarak..
BİR SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMESİNİN BAŞINA NELER GELİR ?

BİR SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMESİNİN BAŞINA NELER GELİR ?

Koruma yöntemlerini Veterinerinize danışabilirsiniz. 1- Buzağılar ölebilir. 2- Ayak hastalıkları, topallıklar ortaya..
İNEKLER NEDEN SONUNU ATAMAZ?

İNEKLER NEDEN SONUNU ATAMAZ?

İneklerin bazen sonunu atmadığı gözlenir. Doğumu takip eden on iki saat içerisinde yavru zarlarının atılamaması durumuna retensiyo secundinarum veya halk arasında..
İNEKLERDE DOĞUMDAN SONRA OLUŞABİLECEK PROBLEMLER

İNEKLERDE DOĞUMDAN SONRA OLUŞABİLECEK PROBLEMLER

Bu problemler “ineklerde enerji metabolizması ile ilgili problemler” ve “Calcium/Fosfor metabolizması ile ilgili problemler” olarak da sayılabilir. Hipokalsemi =..
GUAR KORMA

GUAR KORMA

Guar Korma küspesi kanatlı hayvan besleme yönünden iyi bir aminoasit profiline sahiptir (Tablo2). Bir çok bitkisel protein kaynağında lizin aminoasidi..
HİPOKALSEMİ

HİPOKALSEMİ

İneklerde, sütçü koyun ve keçilerde görülen, doğum sonrası serum kalsiyum miktarının düşmesi sonucu felç ile karakterize bir hastalıktır...
HÜCREYE BAĞLI BAĞIŞIKLIK İLE İMMUNOTERAPİ

HÜCREYE BAĞLI BAĞIŞIKLIK İLE İMMUNOTERAPİ

Hücreye Bağlı Bağışıklık: Vücuda giren yabancı maddelere karşı, hücre seviyesinde verilen yanıta, hücreye bağlı bağışıklık denir. Bu..
İNEKLERDE GÜÇ DOĞUM

İNEKLERDE GÜÇ DOĞUM

İneklerde güç doğum buzağı kaybı, bazen ineğin kaybı ve çoğunlukla da bir sonraki gebeliğin gecikmesi sebebiyle döl kaybı ile sonuçlanabileceğinden,..
İNEKLERİN GİZLİ DERTLERİ

İNEKLERİN GİZLİ DERTLERİ

İneklerin ömürlerini kısaltan, süt ve döl verimlerini azaltan gizli dertleri vardır. Gizli oldukları için mücadelesi ve üstesinden gelinmesi zor..
İNEKLERİN PERFORMANSINI GELİŞTİREN 10 ÖNEMLİ ADIM

İNEKLERİN PERFORMANSINI GELİŞTİREN 10 ÖNEMLİ ADIM

1. Kaba Yem Kalitesi: Bir ineğin tüketebileceği yem miktarını doğrudan kaba yemin kalitesi belirler. Tıkayıcı selüloz yemden artarsa yem alımı azalır. Yem..
İNEKLERİN VİTAMİNLERE İHTİYACI VARDIR

İNEKLERİN VİTAMİNLERE İHTİYACI VARDIR

İneklerin, buzağıların, danaların büyüme, verim ve üreme için vitaminlere ihtiyacı vardır. İnekler vitaminleri yemleriyle aldıkları gibi, B grubu vitaminleri..