16 Sığır Süt Yemi

  • 16 Sığır Süt Yemi
Süt sığırlarının kuruya çıkmadan 2-3 ay önce kullanımına uygun olan bir yemdir. Geç laktasyon döneminde kaliteli ve uygun miktarda kaba yemlerle karıştırılarak yedirilir. Orta laktasyon döneminde de yeterli miktarda ve çok iyi kalitede kaba yem olması halinde ekonomik bir sütçülüğün yapılması ve hayvanların sağlık problemlerinin en aza indirilmesi açısından ideal bir yemdir.
 
Özellikleri ve Faydaları;
By-pass protein kaynakları ve rumende parçalanabilen protein kaynaklarının en uygun karışımı ile formüle edilmiştir. Enerji, protein, mineral ve vitamin olarak çok iyi dengelenmiştir. Asidoz riskine karşı tampon maddelerle desteklenmiştir. Toplam karıştırılmış rasyon (TMR) içinde kullanılabilir. Kuru dönemdeki ineklerin en sağlıklı şekilde ve uygun vücut skorunda doğuma gelmelerini sağlar. 
 
Kullanım Şekli;
Uygun kaba yemlerle beraber kullanılmalıdır.
Her 2-2,5o kg 'lık süt üretimine karşılık 1 kg PİMAR 16 Sığır Süt yemi verilmesi tavsiye edilir.
Hayvanların uygun szcaklıkta, temiz ve taze suya serbest ulaşım imkanlarının açık olması tavsiye edilir.