19 Sığır Süt Yemi

  • 19 Sığır Süt Yemi
Yüksek verimli ırkların genetik potansiyelinin izin verdiği ölçüde en iyi süt veriminin elde edilebilmesi amacıyla formüle edilmiş bir karma yemdir. Erken ve orta laktasyon döneminde süt sığırlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırılmıştır. 8o°C de 'sil işlemden geçirilerek pelet formunda üretilmektedir.
 
Özellikleri ve Faydaları;
Erken ve orta laktasyon dönemlerinde en yüksek süt verimini elde etmek amacıyla hazırlanmıştır. Toplam karıştırılmış rasyon (TMR) içinde kullanılabilir. Enerji, protein, vitamin ve mineral olarak en iyi şekilde dengelenmiştir. By-pass protein yönünden zengin protein kaynakları kullanılmıştır. Asidozis riskine karşı tampon maddelerle desteklenmiştir. En uygun süt yağı üretimi için yeterli ölçüde NDF (Neutral Deterg en Fiber) sağlar. Yüksek ve uzun dönem süt verimi sağlar. Maximum verim için sadece pelet formda üretilmektedir. 
 
Kullanım Şekli;
Buzağılamadan 20 gün önce kullanılan PİMAR Düve yemi yada PİMAR kuru dönem yemine artan oranda karıştırilmak suretiyle doğuma 15 gün kala tamamen PİMAR 19 sığır süt yemine geçilmelidir. Pimar 21 sığır süt yemi ile beslenen ineklerde; doğumdan sonraki 12. hafta sonunda 7 günlük bir alıştırma periyodunda Pimar 21 sığır süt yemi ile artan oranda karıştırılarak PİMAR 19 sığır süt yemine geçilmelidir. Uygun kaba yemler ile kullanılması sinerjik etki oluşturarak verimi artırır. ineklerin uygun sıcaklıkta, temiz ve taze suya serbest bir şekilde ulaşım imkanlarının açık olması tavsiye edilir.