18 Sığır Süt Yemi

  • 18 Sığır Süt Yemi
Tüm ırklarda genetik potansiyellerinin izin verdiği ölçüde en iyi süt verimini elde etmek amacıyla kaba yem programı ile kullanılacak şekilde formüle edilmiştir. Yüksek süt verimine sahip ırkların orta ve geç laktasyon dönemlerinde, yerli ırkların tüm laktasyon dönemlerinde uygun TMR programları ile ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırılmıştır. Toz ve pelet formlarda üretilmektedir.
 
Özellikleri ve Faydaları;
Tüm laktasyon dönemlerinde uygun TMR programları ile kullanılabilir.
Toz ve pelet formu ile işletmelere kullanım seçeneği sunar.
Enerji, protein ve mineral yönünden hassas bir şekilde dengelenmiştir.
By-pass protein yönünden zengin protein kaynakları ile rumende parçalanabilen protein kaynakları en uygun şekilde kullanılmıştır.
iştahlı tüketim için yüksek lezzet gözetilmiştir.
Asidozis riskine karşın tampon maddelerle desteklenmiştir.
En uygun süt yağı üretimi için yeterli ölçüde NDF sağlar.
Yüksek ve uzun dönem süt verimini destekler. 
 
Kullanım Şekli;
Buzağılamadan 20 gün önce kullanılan PİMAR Düve yemi yada PİMAR Kuru Dönem yemine artan oranda karıştırılmak suretiyle doğuma 15 gün kala tamamen PİMAR 18 Sığır süt yemine geçilmelidir.
Sağım dönemine hazırlık için doğum öncesi yem tüketimi kademeli artış ile hayvan başı günlük 4-5 kg kadar çıkarılmalıdır. Kademeli artış lo gün içinde ve 50o gr dan fazla olmamalıdır.
Pik döneminde 28 kg üzerinde süt verimine sahip ineklerin PİMAR 21 Süt yemi ile beslenmeleri daha uygundur.28 kg altında süt verimine sahip inekler PİMAR 19 veya PİMAR 18 Sığır süt yemi ile beslenebilirler.
Uygun kaba yemler ile kullanılması sinerjik etki oluşturarak verimi artırır.
ineklerin uygun sıcaklıkta, temiz ve taze suya serbest bir şekilde ulaşım imkanlarının açık olması tavsiye edilir.