21 Sığır Süt Yemi

  • 21 Sığır Süt Yemi
Buzağılamadan sonraki ilk 80 günlük dönemde vücut kondisyon skorunu korumak ve en yüksek süt verimini elde etmek amacıyla formüle edilmiş bir karma yemdir. Doğumdan sonraki ilk 8o günlük periyot ineklerin en yüksek süt verimini gerçekleştirdiği ve sağlık problemlerine en duyarlı olduğu dönemdir.
 
Özellikleri ve Faydaları;
Doğum sonrası artan kuru madde ihtiyacını karşılayacak şekilde ve yüksek lezzet gözetilerek formüle edilmiştir.
Yüksek süt verimi dikkate alınarak enerji, protein, vitamin ve mineral olarak dengelenmiştir.
Asidoz riskine karşı tampon maddelerle desteklenmiştir.
Dönem özellikleri dikkate alınarak by-pass protein yönünden zengin protein kaynakları kullanılmıştır.
En yüksek süt verimi için amino asit dengeleri gözetilmiştir.
Yüksek ve uzun dönem süt verimi sağlar.
Yüksek yerime rağmen vücut kondisyon skorunu korur.
Tohumlama döneminde döl tutma başarısına katkı sağlar.
Maximum verim için sadece pelet formda üretilmektedir. 
 
Kullanım Şekli;
Buzağılamadan 20 gün önce, kullanılan PİMAR Düve yemi yada PİMAR Kuru Dönem yemine artan oranda karıştırılmak suretiyle doğuma 15 gün kala tamamen PİMAR 21 Sığır Süt yemine geçilir.
Doğumdan sonraki hızlı toparlanma süreci için doğumdan 1 hafta önce verilen yem miktarı kademeli olarak artırılarak 5-6 kg çıkarılır.
Doğumdan sonraki 1 hafta içinde süt verimi dikkate alınarak verilen yem miktarı kademeli olarak artırılır. Bu artış günlük 50o gram'dan fazla olmamalıdır.
Uygun kaba yemler ile kullanılması sinerjik etki oluşturarak verimi artırır.
İneklerin uygun sıcaklıkta, temiz ve taze suya serbest ulaşım imkanlarının açık olması tavsiye edilir.