24 Sığır Süt Yemi

  • 24 Sığır Süt Yemi
Üreticinin kendi üretimi olan mısır, arpa vb. hammaddeleri değerlendirmek amacıyla üretilmiş olan 24 ham protein içerikli bir karma yemdir.
 
Özellikleri ve Faydaları;
Toplam rasyon içinde enerji ve proteinin dengelenmesinikolaylaştırır. Karışım ve kullanım kolaylığı sağlar.
Üreticinin kendi üretimi olan hammaddeleri daha verimli değerlendirmesini sağlar.
Toplam rasyonu lezzetlendirecek şekilde yüksek lezzet gözetilerek formüle edilmiştir.
Yüksek rutubet oranına sahip rasyonlarda kuru madde tüketiminin korunmasına yardımcı olur.
En uygun süt yağı üretimine yönelik rasyondaki toplam selülozu arttırmak için yeterli ölçüde NDF sağlar.
By-pass protein yönünden zengin protein kaynakları ile rumende parçalanabilen protein kaynakları en uygun şekilde kullanılmıştır. 
 
Kullanım Şekli;
Hazırlanan toplam rasyon reçetesinde arzulanan ham protein düzeyini tutturabilmek için taneli hammaddeler veya bol taneli mısır silajı ile harmanlanır.
Yemlemede yemden yeme geçişe önem verilmeli ve en az 4-5 gün eski yem yeni yeme azalan oranda karıştırılarak verilmelidir.
Hayvanların önlerinde her zaman taze, temiz ve serin su bulundurulmalı veya günde en az 3 kez su içebilecekleri imkan yaratılmalıdır.