Besi Konsantre Yemi

  • Besi Konsantre Yemi
Üreticinin hububata kolay ve uygun bir şekilde ulaşım imkanının olduğu ve özellikle arpa ile yoğun besleme yapılması durumunda hayvanların protein ihtiyaçlarını karşılayarak daha dengeli bir beslenmenin yapılmasını sağlamak amacıyla formüle edilmiş bir kaba yemdir. 
 
Özellikleri ve Faydaları;
İyi ve dengeli bir canlı ağırlık artışı sağlar.
Verilen dane yemlerin vitamin ve mineral açığını karşılamak üzere vitamin ve mineral takviyesi içerir.
Besi dönemi boyunca besi programındaki yem miktarları sabit kalır.
Besi süresini kısaltır.
Kaliteli kaba yemler ile birlikte kullanılması verimi artırır.
Yetiştiricilerin kendi hammaddelerini kullanmalarına imkan sağlar. 
 
Kullanım Şekli;
Eldeki hububat ve kaba yemlere ilave olarak günlük 2-2,5o kg PİMAR Besi Konsantre yemi verilir.
TMR karışzmunn homojen olmasına dikkat edilmelidir.
Hayvanların uygun sıcaklıkta, temiz ve taze suya serbest ulaşım imkanlarının açık olması tavsiye edilir.